Laser Femtosekundowy FEMTO LDV Z6 PowerPlus

Laser femtosekundowy Femto LDV (Ziemer Ophthalmic Systems Group)

Jedyny mobilny – możliwy do przewożenia do różnych ośrodków laser femtosekundowy.

Laser femtosekundowy w chirurgii refrakcyjnej pozwala na wykonanie płatka rogówki umożliwiające dokładne zaplanowanie kształtu, głębokości oraz miejsca przyczepu płatka z dużą precyzją (+/-10 um). Dokładność wykonania płatka pozwala na jego łatwe podniesienie, przyłożenie i jego repozycję.

Niepodważalną zaletą zastosowania lasera femtosekundowego jest zmniejszenie grubości płatka nawet do 100 um, co pozwala na oszczędzenie tkanki rogówki. Dzięki takiej oszczędności istnieje możliwość korekcji większego zakresu wady nawet ponad -10.0 D. Także grubość preparowanego płatka rogówki jest jednakowa na całej powierzchni, w przeciwieństwie do mechanicznych mikrokeratomów, przy których płatek jest nieco cieńszy w centrum, a grubszy na obwodzie.

Laser FEMTO LDV Z6 PowerPlus to kompaktowy i mobilny chirurgiczny laser femtosekundowy. Umożliwia wykonywanie następujących zabiegów:
  • Wytworzenie płatka rogówki z gładkimi krawędziami, tzw femtoLASIK
  • Warstwowy przeszczep rogówki
  • Wykonanie tuneli wewnątrz-rogówkowych (montaż pierścieni) oraz kieszonek śród-rogówkowych (montaż wkładów)

Na świecie laser femtosekundowy z dużym powodzeniem wypiera manualne mikrokereatomy, nad którymi ma przewagę precyzji oraz mniejszej inwazyjności. Dzięki dokładności lasera mniejsza jest także możliwość występowania powikłań wynikających z ograniczonej przewidywalności i powtarzalności wytwarzania płatka manualnie. Zapewnia to większe bezpieczeństwo metody i lepsze rezultaty końcowe.

Wykonuje fotoablację w dwóch płaszczyznach x i y. Czas trwania impulsu 200-300 fs; długość fali 1040-1060 nm, wielkość wiązki < 1 µm. Laser ten wykorzystuje impulsy o większej częstotliwości przy mniejszej wielkości wiązki. Przy wykonywaniu płatka rogówki konieczne jest użycie pierścienia aplanacyjnego spłaszczającego rogówkę i podciśnienia. Wymaga stałych warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Wymiary: Podłoga: 101 cm (dł.) x 70 cm (szer.) | Wysokość (do ramienia przegubowego): 100cm | Wysokość (do ekranu): 139 cm
Waga : 215 kg
Temperatura pracy: 20°C do 30°C
Dane elektryczne: 230-2040V, 50-60Hz, 700VA
Typ i tryb lasera: Niewzmacniany laser femtosekundowy Pompowany diodami oscylator femtosekundowy Yb z synchronizacją modów
Powtórzenie częstotliwości: > 1 MHz
Czas trwania impulsu: 200 – 350 fs
Długość fali: 1020 – 1060 nm
Zabiegi refrakcyjne: femtoLASIK, wszczepy pierścieni śródrogówkowych
Warunki pracy: Temperatura otoczenia 20 – 30°C; Wilgotność < 70%