Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej htm-polska.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator Danych Osobowych

H.T.M. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu (95 – 082) przy ulicy Sienkiewicza 3a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165926, o numerze NIP 5361730656, adres e-mail: j.krata@htm-polska.pl, tel. +48 602.712.376 (zwana dalej „Firmą” lub „ADO”) jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych osobowych

Korzystanie z serwisu internetowego htm-polska.pl nie wiąże się ze zbieraniem przez ADO danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Pana/Panią dobrowolnie (formularz kontaktu). Kontaktując się z nami za pośrednictwem wskazanego powyżej formularza kontaktowego, przekazuje nam Pan/Pani swój adres e-mail, imię, numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości może Pan/Pani zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt przez formularz kontaktowy.

Pana/Pani dane są w tym przypadku przetwarzane w celu w celu skontaktowania się z Panem/Panią, aby poinformować o ofercie Firmy, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub prowadzenia korespondencji w celu załatwienia spraw i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.  

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Ma Pan/Pani prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami Pan/Pani prowadził/a (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana/Pani strony.

Pana/Pani dane są przechowywane w celu obsługi naruszeń ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), obsługi żądań o realizację Pana/Pani praw (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wykonywania obowiązków prawnych np. w związku z koniecznością udostępnienia danych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

ADO gromadzi dane związane z Pana/Pani aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwanie frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Strona htm-polska.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada ADO; hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze; podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne obejmują obszary, w których znajdują się dane osobowe; inni podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W chwili obecnej nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Należy zaznaczyć, iż strona korzysta z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić informacje anonimowe. Dostawcy tych narzędzi wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata.

Pana/Pani prawa

Przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;  
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;  
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: j.krata@htm-polska.pl.

Informacja o wymogu/dobrowolności danych    

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem przesłania do Pana/Pani odpowiedzi od ADO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Jednocześnie informujemy, że obecnie Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Może Pan/Pani podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazi Pan/Pani na to zgodę. 

Wykorzystanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis htm-polska.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Pana/Pani przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Pliki Cookies dzielą się na dwie kategorie – cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki ma Pan/Pani otwartą naszą stronę internetową w swojej przeglądarce internetowej. Po zamknięciu strony cookies sesyjne ulegają usunięciu. Natomiast cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera. Zawsze może Pan/Pani jednak usunąć te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.